Nabídka


thsetheh


Naše nabídka

Projektování pozemních staveb

Zpracovávám společně se svými partnery, projektanty dílčích stavebních profesí, projekty pro kompletní přípravu a realizaci staveb.

... více na: Projektování pozemních staveb

Průkaz energetické náročnosti budovy

slouží pro jednoduché a přehledné vyhodnocení domu z hlediska spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení.

... více na: Energetická náročnost budov

Požární bezpečnost - prevence požární ochrany

Podkladem je zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (t.č. 67/2001 Sb.) a vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

... více na: Prevence požární ochrany

Inženýrská činnost

Kromě projektových prací nabízím i provádění inženýrské činnosti jako

... více na: Inženýrská činnost